Головбух: Бюджет

Інвентаризація в бюджетній установі

Бюджетні установи зазвичай перед складанням річної фінансової звітності проводять інвентаризацію активів та зобов’язань. Адже саме інвентаризація допоможе виявити фактичну наявність активів, підтвердити їх відповідність критеріям визнання, а також перевірити повноту відображення зобов’язань. А за результатами інвентаризації установа матиме змогу врегулювати інвентаризаційні різниці в обліку. Тож далі — можна спокійно і на ревізорів чекати.

Інвентаризація в бюджетних установах в 2015 році вперше проводилася за новими правилами. Чи змінився порядок проведення інвентаризації в 2016 році, детально розкажуть автори наших публікацій.  

Відпустка матеріально відповідальної особи: як провести інвентаризацію

Тривала відпустка матеріально відповідальної особи — не дуже приємна річ для керівника установи. Адже доведеться шукати нового працівника і укладати з ним трудовий договір на визначений строк, поки основний перебуватиме у відпустці. А ще потурбуватися про проведення інвентаризації для передачі від одного працівника до іншого матеріальних цінностей. Як правильно провести інвентаризацію на момент виходу на роботу основного працівника, ми і розповімо.511

Як відобразити у протоколі результати інвентаризації

Те, що в установі проведена інвентаризація, легко підтвердити протоколом інвентаризаційної комісії. Адже саме в ньому члени інвентаризаційної комісії вписують висновки про виявлені розбіжності та пропозиції, як їх урегулювати. З’ясуємо, хто, коли і як складає протокол результатів інвентаризації.2113

Інвентаризація розрахунків з дебіторами і кредиторами: як скласти акт

Наприкінці кожного бюджетного року для бухгалтерів настає спекотний період — необхідно провести річну інвентаризацію всіх активів і зобов’язань бюджетної установи, у т. ч. настає час інвентаризації розрахунків з дебіторами і кредиторами.1064

Організація і порядок проведення інвентаризації в бюджетних установах

Щороку, готуючись до складання річної фінансової звітності, бюджетні установи мають проінвентаризувати свої активи і зобов’яння. Тож у таку гарячу пору не зайво пригадати порядок проведення інвентаризації.559

Складаємо правильно звіряльну відомість результатів інвентаризації

До проведення інвентаризації в установі залучені не лише члени інвентаризаційної комісії. Після того, як вони передають матеріали інвентаризації до бухгалтерської служби, остання має порівняти отримані дані з даними бухгалтерського обліку. Відповідно, за результатами такої роботи складають звіряльну відомість результатів інвентаризації.1401