Головбух: Бюджет

Форма звіту неприбуткових організацій змінилася. Вивчаємо зміни

712
Мінфін нещодавно вніс зміни до форми звіту неприбуткових організацій. Своєю чергою, у ДФС поспішили їх розтлумачити для належного звітування неприбуткових установ та організацій за новою формою. Які акценти розставили в ДФС?

Так, із 20 червня 2017 року набула чинності нова форма звіту неприбуткових організацій. Адже Мінфін наказом від 28.04.2017 № 469 вніс зміни до форми Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації, затвердженої наказом Мінфіну від 17.06.2016 № 553.

Вже традиційно основною причиною таких змін стали нові положення Податкового кодексу України (ПК), внесені до нього наприкінці минулого року. Цього разу також поява нової форми «зобов’язана» суттєвим змінам та доповненням до положень ПК, пов’язаним з оподаткуванням неприбуткових організацій.

Важливість показників звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації є всім очевидною. Недаремно ж ПК прирівнює звіт неприбуткової організації до податкової декларації. Тому ДФС поспішила розставити акценти на основних змінах у формі звіту (лист від 19.07.2017 № 19001/7/99-99-15-02-01-17). Тож на що радять звернути увагу в ДФС?

Вступна частина форми звіту неприбуткової організації

Обов’язкові реквізити форми Звіту:

 • дата та номер рішення про включення неприбуткової організації до Реєстру неприбуткових установ та організацій (р. 7);
 • ознака неприбутковості (рядок 8).

Причому, зауважте: 

останнього рішення контролюючого органу про включення чи повторне включення, а також про присвоєння або зміну ознаки неприбутковості!

Якщо ви забудете вказати таку інформацію, Звіт не матиме статусу податкової декларації із настанням передбачених законом юридичних наслідків.

Звітний період у формі звіту неприбуткової організації

У новій формі звіту неприбуткової організації — лише два звітних (податкових) періоди: рік та місяць.

Проставляємо потрібний у вступній частині нової форми Звіту, а саме у:

 • рядку 2 «Звітний (податковий) період 20__року»;
 • рядку 3 «Звітний (податковий) період, що уточнюється 20__року».

Нагадаємо:

для неприбуткових підприємств, установ та організацій, які відповідають вимогам пункту 133.4 ПК та внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, — податковий (звітний) період — рік.

Лише порушники вимог пункту 133.4 ПК зазначатимуть місячний податковий (звітний) період. І складатимуть Звіт з початку року (або з початку визнання організації неприбутковою в установленому порядку, якщо таке визнання відбулося пізніше) по останній день місяця, в якому вчинили порушення.

Основна частина у формі звіту неприбуткової організації

Як було і дотепер, основна частина нової форми Звіту поділяється на дві частини. Першу — заповнюють всі неприбуткові організації (у т. ч. і порушники пункту 133.4 ПК).

Частина І

Форма звіту неприбуткової організації тепер має коротшу частину I — у ній лише 11 рядків (замість 16) для відображення доходів неприбуткової організації. Тобто у рядках 1.1-1.11 Звіту вписуємо одержані доходи, а у рядках 2.1-2.6 — видатки (витрати). При цьому зважаємо на особливості діяльності неприбуткової організації відповідно до закону, що регулює її діяльність.

У формі неприбуткового звіту додалося нових за змістом рядків:

рядок 1.5

«вартість активів (коштів або майна), вартість товарів (робіт, послуг), отриманих для реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами, та/або для здійснення неприбуткової (добродійної) діяльності, передбаченої законом для релігійних організацій»

рядок 1.7

«разові, періодичні, цільові внески та відрахування засновників і членів» (у попередній формі Звіту такі доходи відображались у рядках 1.8 та 1.9)

рядок 2.3

«вартість активів (коштів або майна), вартість товарів (робіт, послуг), використаних (переданих) для фінансування видатків на утримання неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами, та/або для здійснення неприбуткової (добродійної) діяльності, передбаченої законом для релігійних організацій»

рядок 2.6

«інші видатки (витрати)»

Нагадаємо: 

доходи та видатки, що відображаються у податковому звіті, слід формувати за правилами бухгалтерського обліку — в момент їх виникнення незалежно від дати надходження або сплати коштів.

Частина ІІ 

Частину ІІ форми звіту неприбуткових організацій заповнюють лише порушники пункту 133.4 ПК.

У рядку 5 звіту такі установи відображають об’єкт оподаткування податком на прибуток підприємств, а його розрахунок слід вести за новим правилом.

Увага!

Об’єкт оподаткування розраховується із суми операції (операцій) нецільового використання активів (рядок 3) та/або суми доходу (прибутку) або її частини, що була розподілена серед засновників (учасників), членів неприбуткової організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб (рядок 4).

Тобто значення рядка 5 дорівнює сумі показників рядків 3 та 4.

А щоб визначити суму операції (операцій) нецільового використання активів, потрібно додати суми:

 • рядка 3.1 ГД «гуманітарна допомога» (дорівнює рядку «Усього9» графи 7 розділу 4 додатка ГД);
 • рядка 3.2 «вартість активів (коштів або майна), вартість товарів (робіт, послуг), які використані на цілі інші, ніж фінансування видатків на утримання неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами, та/або для здійснення неприбуткової (добродійної) діяльності, передбаченої законом для релігійних організацій».

Безповоротна фінансова допомога у звіті неприбуткової організації

Форма звіту неприбуткової організації містить рядок 1.6 для відображення загальної суми отриманих неприбутковою організацією:

 • безповоротної фінансової допомоги;
 • добровільних пожертвувань;
 • милосердя тощо.

Сума у рядку 1.6 дорівнює сумі рядків 1.6.1, 1.6.2 ГД (до рядка переносять сумарне значення рядка «Усього6» графи 9 розділу 2 додатка ГД Звіту) та 1.6.3.

Якщо таку допомогу використали — її суму відображаємо у рядку 2.4. Вона дорівнює сумі рядків 2.4.1, 2.4.2 ГД (до рядка переносять сумарне значення рядка «Усього8» графи 8 розділу 3 додатка ГД) та 2.4.3).

Також відображаємо:

У рядку 1.6 (та відповідно у рядках 1.6.1, 1.6.2 ГД та 1.6.3)

Вартість фактично отриманих безоплатних надходжень активів (коштів, майна), товарів (робіт, послуг), у т. ч. надходжень на розрахунковий рахунок (або/та в касу) у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань

У рядку 2.6 (та рядках 2.6.1, 2.6.2 ГД і 2.6.3)

вартість фактично переданих безоплатно (використаних) активів (коштів, майна), товарів (робіт, послуг), сум безповоротної фінансової допомоги, благодійної допомоги чи добровільних пожертвувань, у т. ч. перерахованих з розрахункового рахунку (або/та виданих з каси)

Форма звіту неприбуткових організацій має оновлений додаток ВП до рядків 7-9 для розрахунку податкових зобов’язань за період, у якому виявлено помилку (помилки), для виправлення показників у складі Звіту за поточний звітний (податковий) період.

Нова форма звіту неприбуткових організацій? Звичайно із фінансовою звітністю

Так, форма звіту неприбуткових організацій тепер подається до органу контролю тільки в парі з річною фінансовою звітністю. Ба більше, вона є його додатком і невід’ємною частиною.

Оскільки тепер інформація про додатки, що додаються до Звіту, є обов’язковим реквізитом форми звіту, у новій формі звіту про обов’язкові додатки у вигляді фінансової звітності зазначаємо:

 • у блоці «Наявність додатків4»;
 • у полі «ФЗ6».

У блоці «Наявність поданих до Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації додатків — форм фінансової звітності6» проставляють позначки:

 • «Баланс (Звіт про фінансовий стан)»;
 • «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)» або «Звіт про результати фінансової діяльності»;
 • «Звіт про рух грошових коштів» (крім бюджетних установ);
 • «Звіт про власний капітал»;
 • «Примітки до річної фінансової звітності» (крім бюджетних установ).

Нова форма звіту неприбуткових організацій: коли подавати

Увага! ДФС рекомендує

подавати нову форму звіту неприбуткових організацій починаючи зі звітного (податкового) періоду — липень 2017 року у строк, визначений для місячного податкового (звітного) періоду.

Мотивує свою позицію ДФС підпунктом 133.4.3 ПК, який вимагає у разі недотримання неприбутковою організацією вимог, визначених пунктом 133.4 ПК, така неприбуткова організація зобов’язана подати у строк, визначений для місячного податкового (звітного) періоду, звіт за період з початку року (або з початку визнання організації неприбутковою в установленому порядку, якщо таке визнання відбулося пізніше) по останній день місяця, в якому вчинено таке порушення.Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!