Головбух: Бюджет

Звіт за формою Ф4-ФСС з ТВП — час звітувати за І півріччя 2017 року

127
Бюджетні установи-страхувальники ведуть облік страхових коштів і, відповідно, зобов’язані своєчасно звітувати органам Фонду соціального страхування про такі кошти. Саме час подбати про формування такої звітності — із 3 по 20 липня 2017 року потрібно подати звіт за формою Ф4-ФСС з ТВП за І півріччя 2017 року. Тож нагадаємо важливі правила звітування.

Вимоги, що стосуються складання Звіту Ф4-ФСС з ТВП, — порядок формування, строки подання, форми — установи-страхувальники завжди знайдуть у Порядку формування та подання страхувальниками звітності по коштах загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, затвердженого постановою правління ФСС з ТВП від 18.01.2011 № 4 (далі — Порядок № 4). Однак головні з них не зайве нагадати.

Строки подання Звіту Ф4-ФСС з ТВП

Звіт Ф4-ФСС з ТВП страхувальники подають щоквартально. Адже базовим звітним періодом для них є квартал.

Граничним орієнтиром для страхувальників, які мають сформувати та подати до органів Фонду соціального страхування звітність за коштами загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, є 20 число наступного за звітним періодом місяця.

Порядок подання Звіту Ф4-ФСС з ТВП

Звіт Ф4-ФСС з ТВП формують за формою, визначеною у додатку 1 до Порядку № 4.

Бланк Звіту Ф4-ФСС з ТВП можна скачати тут.

Звіт Ф4-ФСС з ТВП страхувальник або відповідальна особа страхувальника подає:

 • до органів Фонду соціального страхування за місцем взяття його на облік;
 • якщо у звітному кварталі він нараховував матеріальне забезпечення застрахованим особам коштом Фонду соціального страхування, подавав заяву-розрахунку та отримував фінансування або перерахування зобов’язань перед Фондом.

(!) Якщо страхувальник у звітному періоді змінив своє місцезнаходження (за межами територіального обслуговування органу Фонду, в якому він перебував на обліку), звіт за цей звітний період потрібно подавати вже до органу Фонду за новим місцем взяття на облік.

Страхувальник сам обирає, у який із способів йому зручніше подавати Звіт Ф4-ФСС з ТВП:

 • в електронній формі;
 • на паперових носіях. Такий звіт має бути завіреним підписами керівника, головного бухгалтера (якщо така посада є у штаті страхувальника) та скріпленим печаткою (за наявності);
 • надсилаються поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення. Головне, аби відправлення такого звіту на адресу органу Фонду відбулося не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання звітів.

(!) Якщо страхувальник не дотримав правил формування та подання звіту Ф4-ФСС з ТВП, орган Фонду його не приймає.

Коли Звіт за формою Ф4-ФСС з ТВП не подається

Не всі страхувальники повинні звітувати. Звіт за формою Ф4-ФСС з ТВП не подається, якщо:

 • у страхувальника немає заборгованості за субрахунком 652 на початок кожного звітного кварталу та оборотів за субрахунком у звітному кварталі;
 • страхувальника є заборгованість за Фондом на початок року і немає оборотів за субрахунком 652 у звітному кварталі.

Вимоги до складання звіту Ф4-ФСС з ТВП

Звіт складається із головної частини та двох таблиць.

У звіті проставляють дані за всіма передбаченими звітом показниками за звітний квартал та наростаючим підсумком з початку звітного року.

Таблиця I «Розрахунки по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування» заповнюють у гривнях з копійками.

У таблиці II «Розшифровка витрат за рахунок страхових коштів» наводять інформацію про витрати, проведені страхувальником на матеріальне забезпечення за їх видами.

Помилки у звіті Ф4-ФСС з ТВП

Дії установи-страхувальника, що виявила помилку у звіті, залежатимуть безпосередньо від звітного періоду, у якому припустилися помилки.

Помилки за поточний звітний період

Якщо йдеться про поточний звітний період, виправлення таких помилок не принесе страхувальнику жодних неприємностей. Якщо у звіті за формою Ф4-ФСС з ТВП виявлені помилки — до кінцевого строку подання звітності можна повторно сформувати та подати такий звіт. Адже чинним вважається останній електронний або паперовий звіт, поданий страхувальником до закінчення строку подання звітності.

Помилки за минулий звітний період

Буває й так, що установа-страхувальник сама (тобто до початку перевірки органом Фонду соціального страхування) виявляє помилки, допущені в раніше поданому звіті Ф4-ФСС з ТВП.

У такому разі передусім про помилку слід повідомити орган ФСС з ТВП. Повідомлення має бути письмовим і містити причини виникнення помилок та розрахунок зменшеної (збільшеної) суми витрат, проведених коштом ФСС з ТВП.

У повідомлені зазначають:

 • найменування страхувальника;
 • реєстраційний код страхувальника в органі ФСС з ТВП та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ;
 • період виявлення помилки;
 • зміст помилки з посиланням на законодавство, згідно з яким робляться виправлення;
 • суму відкоригованих витрат;
 • суму донарахованої пені;
 • дату складання повідомлення.

Далі повідомлення підписують керівник та головний бухгалтер і надсилають до органу Фонду.

Помилки минулих кварталів звітного року відображають відкоригувавши відповідні показники звітності.

Помилки минулих років, що стосуються фінансових показників (про донараховані або нараховані помилково суми страхових внесків, страхові внески, донараховані внаслідок зайво нарахованих раніше сум допомоги), відображають у рядку 3 таблиці I звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП.

Додатково нараховані суми допомоги по тимчасовій непрацездатності,   тому числі по догляду за хворим членом сім’ї, по вагітності та пологах, а також збільшення кількості днів за листками непрацездатності, що оплачені в минулих роках, відображаються в рядках 1, 2, 3 таблиці II звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП.

Якщо виявлено помилку, через яку потрібно сплатити заборгованість перед Фондом, установа-страхувальник має донарахувати та сплатити суму пені, розраховану на суму недоплати. 

Відповідальність за допущені помилки у звіті Ф4-ФСС з ТВП

За несвоєчасного подання або неподання звітності по коштах Фонду соціального страхування, подання недостовірної звітності щодо використання страхових коштів на посадових осіб установ, організацій накладається штраф в розмірі та порядку, передбаченими чинним законодавством.

Як передбачено статтею 1655 Кодексу України про адміністративні правопорушення, подання недостовірної звітності може загрожувати посадовим особам адмінштрафом у розмірі від 8 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 136 до 255 грн.).

Зауважимо: якщо помилку установа-страхувальник виявила самостійно, до початку перевірки органом Фонду надіслала повідомлення про таку помилку та перерахувала у повному обсязі суми, нараховані через недоплату страхових внесків та пені, а також зайво нарахованих витрат, штрафи до неї не застосовують.Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!