Головбух: Бюджет

Найсвіжіші зміни у бухгалтерському обліку

1971
Нещодавно Мінфін відкоригував Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку для суб’єктів державного сектору. Тож бухгалтери бюджетних установ мають у своїй роботі враховувати ці останні зміни у бухгалтерському обліку. Розповімо, які саме.

Нові зміни у бухгалтерському обліку 2017 приніс наказ Мінфіну від 03.05.2017 № 481 (далі — Наказ № 481).

Норми цього наказу оновили Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку для суб’єктів державного сектору, затверджені наказом Мінфіну від 23.01.2015 № 11.

Поспішаємо вас заспокоїти: кардинальних змін в обліку не відбулося. Мінфін лише привів  Методичні рекомендації у відповідність до:

  • Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженого наказом Мінфіну від 31.12.2013 № 1203 (далі — План рахунків № 1203);
  • Порядку застосування Плану рахунків, затвердженого наказом Мінфіну від 29.12.2015 № 1219 (далі — Порядок застосування Плану рахунків).

Які саме зміни у бухгалтерському обліку запровадив Мінфін?

Зміни у бухгалтерському обліку основних засобів

Під час обліку основних засобів перегляньте чинні норми Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктів державного сектору. Адже відтепер окремі положення цього документа оновлено.

Присвоєння інвентарних (номенклатурних) номерів

Позаяк субрахунки Плану рахунків № 1203 мають чотири знаки, а не три, як це було у старому Плані рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженому наказом Мінфіну від 26.06.2013 № 611, змінено методику присвоєння інвентарних (номенклатурних) номерів об’єктам основних засобів.

Наразі перші чотири знаки інвентарного (номенклатурного) номера означають номер субрахунку, п’ятий — підгрупу, всі інші знаки — порядковий номер предмета в підгрупі. Для тих груп основних засобів, для яких не виділено підгрупи, п’ятий знак може позначатися нулем.

Формування внесеного капіталу

Раніше діяла норма: капітальні інвестиції в сумі витрат на придбання, створення та поліпшення об’єктів основних засобів формують фонд у незавершеному капітальному будівництві. Тобто  інвестиції обліковували до введення об’єктів основних засобів в експлуатацію.

Нині підходи змінено. Із 2017 року витрати на придбання, створення та поліпшення об’єктів основних засобів не формують фонд в незавершеному капітальному будівництві.

Після внесення останніх змін до бухгалтерського обліку об’єктом обліку є не витрати, а кошти цільового фінансування, що спрямовані на формування внесеного капіталу в частині введених в експлуатацію необоротних активів. Це відповідає опису субрахунку 5411 «Цільове фінансування розпорядників бюджетних коштів», наведеному в Порядку застосування Плану рахунків.

Зарахування об’єктів капітальних інвестицій до складу основних засобів відображають як зменшення капітальних інвестицій. Ця норма залишилася незмінною. Однак тепер одночасно зі зменшенням капітальних інвестицій слід:

  • збільшити внесений капітал;
  • зменшити цільове фінансування.

Зміни у бухгалтерському обліку нематеріальних активів

Для обліку нематеріальних активів також слід застосовувати оновлені норми Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку нематеріальних активів суб’єктів державного сектору, затверджених Наказом № 11.

Зокрема, потрібно зважати на таке:

  • змінені підходи до обліку капітальних інвестицій;
  • положення, за яким зарахування об’єктів капітальних інвестицій до складу нематеріальних активів відображають з одночасним зменшенням капітальних інвестицій, не змінилося. Утім, є доповнення, що одночасно слід збільшувати внесений капітал та зменшувати цільове фінансування.

Зміни у бухгалтерському обліку запасів

Зміни у бухгалтерському обліку запасів пов’язані з оновленими нормами Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку запасів суб’єктів державного сектору, затверджених наказом № 11.

Зазнала змін методика обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів (МШП), зокрема МШП, безоплатно переданих (отриманих) в межах уповноваженого органу.

Відтепер МШП обліковують як звичайні запаси, тобто без створення фонду МШП, оскільки у Плані рахунків № 1203 субрахунку для обліку фонду МШП немає.

Тобто якщо такі запаси, у т. ч. МШП, в межах уповноваженого органу безоплатно:

  •  передають, — їх балансову вартість відображають у бухгалтерському обліку як збільшення дебіторської заборгованості за розрахунками з внутрішнього переміщення (внутрівідомчої безоплатної передачі) запасів;
  • отримують, — балансову вартість таких запасів відображають у бухгалтерському обліку як збільшення зобов’язань за розрахунками з внутрішнього переміщення (внутрівідомчої безоплатної передачі) запасів.

Вартість запасів, безоплатно переданих (отриманих) в межах уповноваженого органу, обліковують у такому порядку до їх використання.

Після використання таких запасів, їх з балансу списують:

  • установа, що отримала та використала ці запаси як зменшення їхньої балансової вартості та зобов’язань за розрахунками з внутрішнього переміщення (внутрівідомчої безоплатної передачі);
  •  установа, що передала такі запаси як збільшення витрат та зменшення дебіторської заборгованості за розрахунками з внутрішнього переміщення (внутрівідомчої безоплатної передачі) запасів. Виконує ця установа таке бухгалтерське проведення на підставі Акта списання (ф. № З-2), отриманого від установи, що використала запаси.

Утім, пам’ятайте про важливу вимогу з обліку запасів: вартість МШП, переданих в експлуатацію, потрібно вилучати зі складу активів (списувати з балансу). Для мінімізації ризику розкрадання таких МШП в установі організовують оперативний кількісний облік. Його ведуть матеріально відповідальні особи протягом строку фактичного використання МШП.Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!