Головбух: Бюджет

Звітність з екологічного податку: аналізуємо типові помилки

109
Проаналізувавши податкову звітність з екологічного податку за перший квартал 2017 року, працівники фіскальної служби виявили типові помилки у її заповненні. На що ж має звернути увагу платник екологічного податку, аби їх не припуститися?

Звітність з екологічного податку мають подавати ті бюджетні установи, діяльність яких пов’язана із забрудненням довкілля. Аби відзвітувати з екологічного податку, вони наразі заповнюють податкову декларацію екологічного податку за формою, затвердженою наказом Мінфіну від 17.08.2015 № 715.

Суми екологічного податку обчислюють за податковий (звітний) квартал.

Після того, як платники податку склали і подали звіти з екологічного податку  за перший квартал 2017 року, їх перевірили податківці. А також — проаналізували на предмет типових помилок.

Аби не повторювати чужих помилок, радимо врахувати висновки податківців.

Типові помилки у звітності з екологічного податку за I квартал 2017 року

1. У звіті з екологічного податку не враховано зміну ставок

Нагадаємо, що з 1 січня 2017 року змінено окремі норми до Податкового кодексу України (ПК), що регулюють справляння екологічного податку. Тож із цієї дати діють нові збільшені екологічного податку.

Ставки екологічного податку підвищені порівняно зі ставками 2016 року на 12%. Це стосується ставок:

  •  за викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (п.243.1 ПК);
  •  за викиди в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення забруднюючих речовин (сполук), які не увійшли до пункту 243.1 ПК та на які встановлено клас небезпечності;
  •  за викиди в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення забруднюючих речовин (сполук), які не увійшли до пункту 243.1 ПК, та на які не встановлено клас небезпечності (крім двоокису вуглецю);
  •  за викиди двоокису вуглецю;
  • за скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти (п. 245.1 і 245.2 ПК);
  • за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах (пунктами 246.1 і 246.2 ПК);
  • за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) (п. 247.1 ПК);
  •  за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк (п. 248.1 ПК).

2. Не правильно заповнені графа 5 додатку 2 і графи 5 та 6 додатку 3 звіту з екологічного податку

Помилка 1:

Платники у разі, коли коефіцієнт дорівнює «1», ці графи не заповнюють або замість «1» зазначають «0».

Помилка 2:

Платники у цих графах зазначають інший коефіцієнт, ніж передбачений ПК, або замість коефіцієнта зазначають ставку податку.

Наприклад, відповідно до пункту 245.4 ПК за скиди забруднюючих речовин у ставки та озера ставки екологічного податку збільшуються у 1,5 разу. А деякі платники  чомусь у додатку 2 звітності з екологічного податку вказали коефіцієнти «2,5»; «3»; «10»; «11» замість «1» або «1,5».

3. Не правильно вказано код забруднюючої речовини у додатках 1-3 звіту з екологічного податку

Помилка 1:

Платники:

  • зазначають не безпосередній код забруднюючої речовини (відходів), а загальний  код групи забруднюючої речовини (відходів):
  • код не зазначають взагалі.

Помилка 2:

Платники зазначають код однієї забруднюючої речовини (відходів), а ставку іншої.

Наприклад, на код «245.1.003» («Завислі речовини») зазначена ставка 18 968,25 грн. за тонну (відповідно до ПК ставка для цього коду забруднюючої речовини становить 41,54 грн. за тонну).

За ПК ця ставка екологічного податку відповідає коду «245.2.003» «Забруднюючі речовини, що скидаються у водні об’єкти, які не зазначені в групі кодів 245.1.000 та для яких встановлено гранично допустиму концентрацію або визначено орієнтовно безпечний рівень впливу понад 0,1-1 (включно) міліграмів на 1 літр».

4. Замість одного додатка до звіту з екологічного податку заповнений інший

Як бачимо, під час заповнення звітності з екологічного податку слід уважно вписувати усі реквізити, а також правильно застосовувати ставки екологічного податку та коефіцієнти.

Резюмуємо

Як бачимо, під час заповнення звітності з екологічного податку слід уважно вписувати усі реквізити, а також правильно застосовувати ставки екологічного податку та коефіцієнти.Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!