Головбух: Бюджет

Про публічні закупівлі початківцю: алгоритм проведення відкритих торгів

1027
Відкриті торги — це основна процедура закупівель. Саме її найчастіше застосовують замовники. Тому проаналізуємо алгоритм проведення відкритих торгів, зупинимося на найважливіших моментах. Сподіваємося, це буде корисно, як для замовника-початківця, так і для замовника, який провів не одну закупівлю.

Як установлює Закон України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922 (далі — Закон про публічні закупівлі), закупівлю товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальної громади можна проводити за однією з таких процедур:

 • відкриті торги;
 • конкурентний діалог;
 • переговорна процедура закупівлі.

Відкриті торги — це основна процедура закупівлі.

Відкриті торги — лише після оприлюднення річного плану закупівель

Процедуру відкритих торгів фактично розпочинають з оприлюднення оголошення про їх проведення.

Утім, жоден замовник не зможе її розпочати без складання та оприлюднення річного плану закупівель, у якому має бути зазначено обрану процедуру торгів.

Усі закупівлі замовники мають запланувати в річному плані закупівель, складеному за новою формою, затвердженою Уповноваженим органом з питань закупівель — Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі — Мінекономрозвитку).

Форму річного плану закупівель, як і форми інших документів у сфері публічних закупівель, затверджено наказу Мінекономрозвитку «Про затвердження форм документів у сфері публічних закупівель» від 22.03.2016 № 490 (далі — Наказ № 490).

(!) Річний план, додаток до річного плану та зміни до них безоплатно оприлюднюють на веб-порталі Мінекономрозвитку протягом п’яти календарних днів з дня їх затвердження.

Nендерний комітет має спланувати закупівлі, скласти і затвердити річний план закупівель, ухваливши відповідне протокольне рішення. Рішення про затвердження річного плану підписують усі члени комітету, присутні на його засіданні, або всі уповноважені особи. Тож такий протокол тендерного комітету і затверджений річний план оформлюють у паперовому вигляді. Далі протягом п’яти календарних днів з дня затвердження план оприлюднюють на веб-порталі Мінекономрозвитку в ProZorro/

А оскільки замовники перейшли на електронний документообіг за тендерами, то й річний план закупівель, додаток до нього, а також зміни до плану та додатка теж є електронними.

Щож , тепер можна і безпосередньо до порядку проведення 2017 року відкритих торгів переходити. Пройдемо алгоритм проведення відкритих торгів крок за кроком.

КРОК 1. Оприлюднюємо оголошення про проведення відкритих торгів

Спочатку замовник має інформацію про проведення процедури закупівлі оприлюднити в електронній системі закупівель.

Так, частиною першою статті 10 Закону про публічні закупівлі передбачено, що замовник самостійно та безоплатно через авторизовані електронні майданчики оприлюднює на веб-порталі Уповноваженого органу в порядку, встановленому Уповноваженим органом та цим Законом, інформацію про закупівлю.

Процедуру розміщення інформації про публічні закупівлі визначає Порядок, затверджений наказом Мінекономрозвитку від 18.03.2016  № 477.

Для розміщення інформації в електронній системі закупівель замовник вносить та заповнює її в електронному вигляді через автоматизоване робоче місце замовника.

(!) Автоматизоване робоче місце замовника — це електронний сервіс на авторизованих електронних майданчиках, який забезпечує створення, подання, обробку та оприлюднення інформації про публічні закупівлі на веб-порталі, створення, подання і зміну інформації та документів для участі у процедурах закупівель, одержання інформації та повідомлень про закупівлі в ЕСЗ через інтернет.

Щоб отримати доступ до автоматизованого робочого місця, замовник  безоплатно проходить реєстрацію на авторизованому електронному майданчику або веб-порталі в один із способів ідентифікації за порядком, встановленим постановою КМУ від 24.02.2016 № 166.

Запам’ятайте:

 • оприлюднення інформації на веб-порталі виконує сама електронна система;
 • датою та часом оприлюднення/подання інформації в електронній системі закупівель є дата та час унесення та заповнення її через автоматизоване робоче місце замовника/учасника/органу оскарження;
 • розміщенням/оприлюдненням інформації вважається її наявність в електронній системі закупівель в інтерактивному режимі реального часу.

Оголошення про відкриті торги, а точніше оголошення про проведення процедури закупівлі та тендерну документацію оприлюднюють:

 • не пізніше ніж за 15 календарних днів до дня розкриття тендерних пропозицій, якщо вартість закупівлі не перевищує межі, встановлені в частині 4 статті 10 Закону про публічні закупівлі;
 • не пізніше 30 календарних днів у разі перевищення таких меж.

Відповідно до частини 4 статті 10 Закону про публічні закупівлі оголошення про проведення процедури закупівлі у строки, встановлені в частині 1 цієї статті, обов’язково додатково оприлюднюються на веб-порталі Уповноваженого органу англійською мовою, якщо очікувана вартість закупівлі перевищує суму, еквівалентну:

 • для товарів і послуг — 133 тис. євро;
 • для робіт — 5150 тис. євро.

У частині 2 статті 21 Закону про публічні закупівлі наведено перелік інформації, яку замовник має обов’язково зазначити в оголошенні про проведення процедури відкритих торгів.

Наведемо форму оголошення про проведення відкритих торгів:

ФОРМА ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення відкритих торгів

1. Найменування замовника*.

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника*.

3. Місцезнаходження замовника*.

4. Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками.

5. Конкретна назва предмета закупівлі.

6. Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності).

7. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг.

8. Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг.

9. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.

10. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі.

101. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності).

11. Розмір мінімального кроку пониження ціни.

12. Математична формула, яка буде застосовуватися при проведенні електронного аукціону для визначення показників інших критеріїв оцінки *.

121. Інші критерії, що застосовуватимуться під час оцінки тендерних пропозицій, та їх питома вага (за наявності).

13. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій.

14. Розмір забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати).

15. Вид забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати).

16. Дата та час розкриття тендерних пропозицій*.

17. Дата та час проведення електронного аукціону*.

18. Строк, на який укладається рамкова угода**.

19. Кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду**.

__________ 
* Заповнюється електронною системою закупівель автоматично. 
** Заповнюється замовником у разі здійснення закупівель за рамковими угодами.

Варто звернути увагу, що в оголошенні про проведення процедури відкритих торгів замовник обов’язково має зазначити розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону у відсотках або грошових одиницях та математичну формулу, що застосовуватиметься під час проведення електронного аукціону для визначення показників інших критеріїв оцінки.

Слід зазначити, що законодавець не встановив якихось вимог до розміру кроку пониження ціни та до визначення математичної формули. Тож замовник може на власний розсуд зазначати такі параметри в оголошенні.

Водночас наголосимо, що в разі проведення замовником торгів на суму більшу за 133 тис. євро (товари/послуги) або 5150 тис. євро (роботи) в оголошенні про проведення процедури відкритих торгів він має зазначити дату та час розкриття тендерних пропозицій.

А якщо сума закупівлі менша від зазначеної, то дату й час розкриття тендерних пропозицій і дату й час проведення електронного аукціону електронна система закупівель визначає автоматично в день оприлюднення замовником оголошення про проведення процедури відкритих торгів на веб-порталі Уповноваженого органу.

(!) Інформація про закупівлю може бути додатково оприлюднена на вибір замовника в інших засобах масової інформації, на веб-сайтах замовника (якщо такі є) або ж на веб-сайтах відповідних органів влади, органів місцевого самоврядування.

КРОК 2. Складаємо тендерну документацію для відкритих торгів

Вимоги до змісту тендерної документації для відкритих торгів 2017 року передбачені у статті 22 Закону про публічні закупівлі. Особливу увагу варто звернути на вимоги пункту 7 частини 2 цієї статті. Так, законодавець вимагає, щоб тендерної документації містила саме проект договору про закупівлю (а не основні умови договору) з обов’язковим зазначенням порядку змін його умов.

(!) Наголосимо: частиною четвертою статті 36 Закону про публічні закупівлі передбачено, що умови договору про закупівлю не мають відрізнятися від змісту тендерної пропозиції за результатами аукціону (у т. ч. ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі або ціни пропозиції учасника у разі застосування переговорної процедури. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків, передбачених частиною 4 статті 36 Закону про публічні закупівлі. Варто зазначити, що тут містяться саме випадки, коли замовник має право внести зміни до істотних умов договору про закупівлю, а не визначає порядок внесення таких змін.

Зауважимо, що змінити істотні умови договору залежно від зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовують у договорі про закупівлю, замовник зможе лише тоді, коли встановить у договорі про закупівлю порядок зміни ціни (п. 7 ч. 4 ст. 36 Закону про публічні закупівлі).

Тендерна документація обовязково має містити:

 • проект договору про закупівлю із зазначенням у ньому порядку змін його умов;
 • перелік критеріїв і методику оцінки тендерної пропозиції  із зазначенням питомої ваги критеріїв та інформації про врахування в методиці оцінки за критерієм «ціна» податку на додану вартість.

Окрім цього, тендерна документація може містити опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками не призведе до відхилення їх пропозицій. Як бачимо, зазначена норма є диспозитивною, тобто надає замовнику право зазначати в тендерної документації умову щодо формальних помилок.

Під час закупівлі робіт тендерна документація має містити вимогу про зазначення учасником у тендерній пропозиції інформації (повне найменування та місцезнаходження) щодо кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт як субпідрядника обсягом не менше ніж 20% від вартості договору про закупівлю.

Нагадаємо, що в разі якщо в технічній специфікації до тендерної документації є потреба зазначити посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то така потреба обов’язково має бути обгрунтованою, а специфікація має містити фразу «або еквівалент».

(!) Тендерну документацію слід оприлюднити:

не пізніше ніж за 15 календарних днів до дня розкриття тендарної пропозиції — якщо вартість закупівлі не перевищує межі, встановлені у частині четвертій статті 10 Закону про публічні закупівлі;

не пізніше 30 календарних днів — у разі перевищення таких меж.

Забезпечення тендерної пропозиції  

Забезпечення тендерної пропозиції — це надання забезпечення виконання зобов’язань учасника перед замовником, що виникли у зв’язку з поданням тендерної пропозиції, у вигляді такого забезпечення, як гарантія (п. 8 ч. 1 ст. 1 Закону про публічні закупівлі). Тобто замовник може вимагати забезпечення пропозиції учасника лише у вигляді гарантії.

Водночас в частині вимог щодо виду забезпечення виконання договору про закупівлю законодавець не обмежив замовника. Отже, замовник може вимагати в тендерній документації надання учасником замовнику гарантій виконання своїх зобов’язань за договором про закупівлю у вигляді такого забезпечення, як гарантія, застава, завдаток, депозит.

(!) Розмір забезпечення ТП становить:

 • 0,5% очікуваної вартості закупівлі робіт;
 • 3% — у разі закупівлі товарів або послуг.

Розмір забезпечення виконання договору про закупівлю — 5% вартості договору.

Кваліфікаційні критерії для учасників

Як передбачено пунктом 2 частини другої статті 22 Закону про публічні закупівлі, тендерна документація має містити:

 • один або кілька кваліфікаційних критеріїв до учасників відповідно до статті 16 Закону про публічні закупівлі,
 • вимоги, встановлені статтею 17 Закону про публічні закупівлі,
 • інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників, встановленим критеріям і вимогам згідно із законодавством.

До кваліфікаційних критеріїв належить наявність:

 • обладнання та матеріально-технічної бази;
 • працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;
 • документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору.

До того ж замовник не встановлює кваліфікаційні критерії та не визначає перелік документів, що підтверджують подану учасниками інформацію про відповідність їх таким критеріям, у разі закупівлі централізованого постачання гарячої води, послуг з централізованого опалення.

Так, замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та може відхилити тендерну пропозицію учасника у разі, якщо учасник має заборгованість зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів).

Відповідно до абзацу другого частини 3 статті 17 Закону про публічні закупівлі строк подання переможцем торгів документів, що підтверджують відсутність підстав для відмови йому в участі в торгах не може перевищувати п’яти календарних днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір.

Надання роз’яснень щодо тендерної документації

За роз’ясненнями щодо тендерної документації та/або з вимогою щодо усунення порушення під час проведення процедури закупівлі до замовника має право звернутися будь-яка фізична/юридична особа не пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення строку подання тендерної пропозиції через Прозорро.

При цьому всі звернення за роз’ясненнями та звернення щодо усунення порушення автоматично оприлюднюються в електронній системі без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника.

Замовник протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення звернень за роз’ясненнями щодо тендерної документації та/або з вимогою щодо усунення порушення під час проведення процедури закупівлі повинен надати роз’яснення на звернення та оприлюднити його на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 Закону про публічні закупівлі, а саме: протягом одного календарного дня з дня прийняття рішення про внесення змін або надання роз’яснень.

Зміни, які замовник вносить до тендерної документації, розміщуються та відображаються в ЕСЗ у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації. До того ж замовник разом зі змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносить. Положення тендерної документації, до яких вносять зміни, відображають у вигляді закреслених даних. Такі змінені положення мають бути доступними для перегляду після внесення змін до тендерної документації.

Зауважимо, що в разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерної пропозиції  продовжується в ЕСЗ так, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення строку подання тендерної пропозиції залишалося не менше ніж сім календарних днів. Якщо замовник несвоєчасно надав або не надав роз’яснень щодо змісту тендерної документації, строк подання тендерної пропозиції автоматично продовжується ЕСЗ не менш як на сім календарних днів.

Учасник процедури закупівлі

Учасник процедури закупівлі — це фізична особа, у т. ч. фізична особа — підприємець, юридична особа (резидент або нерезидент), яка подала тендерну пропозиціюабо взяла участь у переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі.

Варто зауважити, що нині особі не потрібно письмово звертатися до замовника з підтвердженням наміру взяти участь у процедурі закупівлі для набуття статусу учасника торгів.

КРОК 3. Подання тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах 2017

Тендерну пропозицію учасники подають в електронному вигляді через Прозорро.

Під час використання електронної системи для подання тендерної пропозиції і здійснення їх оцінки документи та дані створюють та подають з урахуванням вимог Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» від 22.05.2003 № 851-IV.

Учасник подає документ з ТП в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначає:

інформацію про ціну, інші критерії оцінки (якщо такі встановив замовник);

інформацію про відповідність учасника кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, вимогам, визначеним у статті 17 Закону про публічні закупівлі та в тендерної документації.

Також учасник завантажує усі необхідні документи, які замовник вимагає у тендерної документації. Що важливо —  документи, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, та документи, що містять технічній опис предмета закупівлі, учасник подає (завантажує) в окремому файлі.

(!) Зауважимо: кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію (у т. ч. до визначеної в тендерної документації частини предмета закупівлі (лота).

Отриману тендерну пропозицію електронна система закупівель автоматично вносить до реєстру. Сама система автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його пропозиції із зазначенням дати та часу.

Ті тендерні пропозиції, які будуть отримані ЕСЗ після закінчення строку їх подання, не приймаються та автоматично повертаються учасникам, які їх подали.

Учасник має право внести зміни або відкликати свою тендерну пропозицію до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення тендерну пропозицію. Такі зміни або заява про відкликання тендерну пропозицію враховуються в разі, якщо вони отримані ЕСЗ до закінчення строку подання тендерну пропозицію.

(!) Строк для подання тендерної пропозиції не може бути меншим ніж 15 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення процедури відкритих торгів на веб-порталі Уповноваженого органу. Якщо ж оголошення про проведення процедури закупівлі оприлюднюється відповідно до норм частини четвертої статті 10 Закону про публічні закупівлі — строк для подання тендерної пропозицію не може бути меншим ніж 30 календарних днів з дня його оприлюднення.

КРОК 4. Розкриття тендерної пропозиції

Процедура розкриття тендерної пропозиції залежить від того, яка вартісна межа закупівлі.

Очікувана вартість закупівлі не перевищує обмеження

Так, якщо очікувана вартість закупівлі не перевищує суму, еквівалентну для товарів і послуг 133 тис. євро, а для робіт — 5150 тис. євро, то спочатку (перед початком електронного аукціону) автоматично розкривається інформація про ціни/приведені ціни тендерній пропозиції.

Приведена ціна — це ціна, зазначена учасником у тендерній пропозиції та перерахована з урахуванням показників інших критеріїв оцінки за математичною формулою, визначеною замовником у тендерній документації (п. 19 ч. 1 ст. 1 Закону про публічні закупівлі).

Потім, одразу після закінчення електронного аукціону, в електронній системі закупівель відбувається автоматичне розкриття тендерної пропозиції з:

 • інформацією та документами, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям;
 • інформацією і документами, що містять технічний опис предмета закупівлі.

Очікувана вартість закупівлі перевищує обмеження

Якщо очікувана вартість закупівлі перевищує суму, еквівалентну для товарів і послуг 133 тис. євро, а для робіт — 5150 тис. євро, то розкриття тендерної пропозиції відбувається навпаки.

Так, у день і час закінчення строку подання тендерної пропозиції, зазначених в оголошенні про проведення процедури закупівлі, електронна система закупівлі автоматично розкриває частину тендерної пропозиції з:

інформацією та документами, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям;

інформацією і документами, що містять технічний опис предмета закупівлі.

При цьому під час розкриття тендерної пропозиції автоматично розкривається вся інформація, зазначена в пропозиціях учасників, та формується перелік учасників у порядку від найнижчої до найвищої запропонованої ними ціни/приведеної ціни.

(!) Не підлягає розкриттю інформація, що обгрунтовано визначена учасником конфіденційною.

Конфіденційною не може бути визначена інформація про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статей 16 і 17 Закону про публічні закупівлі.

Протокол розкриття тендерної пропозиції електронна система закупівель формує та оприлюднює автоматично в день розкриття пропозицій за формою, установленою Уповноваженим органом.

КРОК 5. Розглядаємо, оцінюємо тендерну пропозицію, аналізуємо результати електронного аукціону, повідомляємо про намір укласти договір

Під час відкритих торгів оцінку тендерної пропозиції проводить автоматично електронна система.

Відбуватиметься це як через електронний аукціон, так і на основі критеріїв та методики оцінки, які замовник визначить в тендерної документації.

Так само, як і процедуру розкриття, механізм розгляду й оцінки тендерної пропозиції теж можемо умовно, залежно від очікуваної вартості предмета закупівлі, поділити на два види.

Очікувана вартість закупівлі не перевищує обмеження

Спочатку ЕСЗ проводить оцінку тендерної пропозиції шляхом проведення електронного аукціону, а потім замовник розглядає тендерну пропозицію на відповідність вимогам тендерної документації.

Електронний аукціон полягає в повторюваному процесі пониження цін або приведених цін з урахуванням показників інших критеріїв оцінки за математичною формулою, визначеною в методиці оцінки, яку проводять у три етапи в інтерактивному режимі реального часу.

До початку проведення електронного аукціону в ProZorro автоматично розкривається інформація про ціну та перелік усіх цін пропозицій, розміщений у порядку від найнижчої до найвищої ціни без зазначення найменувань та інформації про учасників.

У разі якщо, крім ціни, замовник установив у тендерної документації інші критерії оцінки, то до початку електронного аукціону в ProZorro автоматично, відповідно до методики оцінки, установленої замовником в тендерної документації, визначаються показники інших критеріїв оцінки та приведена ціна. Після цього розкривається інформація про приведену ціну та перелік усіх приведених цін пропозицій, розміщений у порядку від найнижчої до найвищої ціни без зазначення найменувань та інформації про учасників.

Критеріями оцінки є:

 • у разі здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг, що їх виробляють, виконують чи надають не за окремо розробленою специфікацією (технічним проектом), для яких існує постійно діючий ринок, — ціна;
 • у разі здійснення закупівлі, яка має складний або спеціалізований характер (у т. ч. консультаційних послуг, наукових досліджень, експериментів або розробок, дослідно-конструкторських робіт), — ціна разом з іншими критеріями оцінки, зокрема, такими: умови оплати, строк виконання, гарантійне обслуговування, експлуатаційні витрати, передача технології та підготовка управлінських, наукових і виробничих кадрів.

Водночас, якщо для визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції, крім ціни, замовник прийняв рішення застосувати й інші критерії оцінки, то в тендерної документації він має визначити вартісний еквівалент або питому вагу цих критеріїв у загальній оцінці тендерної пропозиції. При цьому за відкритих торгів питома вага цінового критерію не може бути нижчою ніж 70%.

Для проведення електронного аукціону ціни/приведені ціни всіх пропозицій розташовуються в електронній системі у порядку від найвищої до найнижчої без зазначення найменувань учасників. Стартовою ціною визначається найвища ціна/приведена ціна. Перед початком кожного наступного етапу аукціону визначається нова стартова ціна за результатами попереднього етапу аукціону.

При цьому під час проведення електронного аукціону в електронній системі відображаються значення ціни пропозиції учасника та приведеної ціни.

Якщо учасники подали пропозиції з однаковим значенням ціни/приведеної ціни, то першим в електронному аукціоні пониження ціни здійснюватиме учасник, який подав свою пропозицію пізніше, ніж інші учасники з аналогічним значенням ціни пропозиції.

Учасник протягом одного етапу аукціону може один раз знизити ціну/приведену ціну своєї пропозиції не менше ніж на один крок від своєї попередньої ціни/приведеної ціни. Протягом кожного етапу електронного аукціону всім учасникам забезпечується доступ до перебігу аукціону, зокрема до інформації про місце розташування їх цін або приведених цін в електронній системі закупівель від найвищого до найнижчого на кожному етапі проведення аукціону та інформації про кількість учасників на певному етапі електронного аукціону без зазначення їх найменування.

Після оцінки електронною системою закупівель пропозицій замовник розглядає їх на відповідність вимогам тендерної документації. Починає він з учасника, пропозиція якого за результатом оцінки визначена найбільш економічно вигідною.

Зауважимо, що строк розгляду тендерних пропозицій, яка за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, не може перевищувати п’яти робочих днів з дня визначення найбільш економічно вигідної пропозиції. При цьому замовник може продовжити строк розгляду тендерних пропозицій до 20 робочих днів. Зауважимо, що таке продовження має бути аргументованим.

У разі відхилення тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, замовник розглядає наступну тендерну пропозицію з переліку учасників, що вважається найбільш економічно вигідною за результатами оцінки, проведеної е-системою.

Очікувана вартість закупівлі не перевищує обмеження

Спочатку замовник розглядає тендерну пропозицію на відповідність технічним вимогам, визначеним у тендерної документації, та визначає відповідність учасників кваліфікаційним критеріям у строк, що не має перевищувати 20 робочих днів.

За результатами розгляду замовник складає протокол розгляду тендерної пропозиції за формою, встановленою Уповноваженим органом, та оприлюднює такий протокол на веб-порталі Уповноваженого органу протягом одного календарного дня з дня його затвердження.

Після оприлюднення замовником протоколу розгляду тендерної пропозиції ЕСЗ автоматично розсилає повідомлення всім учасникам тендеру та оприлюднює перелік учасників, тендернї пропозиції яких не відхилені замовником.

Після розгляду замовником тендерних пропозицій ЕСЗ здійснює їх оцінку шляхом проведення електронного аукціону.

При цьому дату і час проведення електронного аукціону ЕСЗ визначає автоматично, але не раніше ніж через п’ять календарних днів після оприлюднення протоколу розгляду тендерних пропозицій.

(!) Зауважимо, що в разі допуску до оцінки тендерних пропозицій менше ніж двох учасників процедура закупівлі має бути відмінена.

За результатами розгляду та оцінки тендерної пропозиції замовник визначає переможця та цього самого дня приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю.

(!) Переможець процедури закупівлі — це учасник, ТП якого відповідає всім критеріям та умовам, що визначені у тендерної документації, і визнана найбільш економічно вигідною та якому замовник повідомив про намір укласти договір, або учасник, якому замовник повідомив про намір укласти договір за результатами застосування переговорної процедури закупівлі.

Повідомлення про намір укласти договір про закупівлю має бути оприлюднено протягом одного календарного дня з дня прийняття рішення про визначення переможця процедури закупівлі та у цей же строк має бути надіслано замовником переможцю.

Усім іншим учасникам ЕСЗ автоматично надсилає повідомлення із зазначенням найменування та місцезнаходження переможця торгів.

Слід зазначити, що Законом про публічні закупівлі (ч. 1 ст. 30 і ч. 3 ст. 32) урегульовано питання відхилення замовником пропозиції переможця у випадках, якщо він відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю, а також не надав документи, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 цього Закону.

Варто зазначити, що інформацію про відхилення тендерної пропозиції замовник має оприлюднити протягом одного календарного дня з дня прийняття рішення в ЕСЗ. До того ж таку інформацію ЕСЗ автоматично надсилає учаснику/переможцю, тендерна пропозиція якого відхилена.

КРОК 6. Укладаємо договір про закупівлю

10 календарних днів — строк, протягом якого замовник не має права укладати договір про закупівлю, оскільки мусить бути забезпечено право осіб на оскарження рішень замовника.

Його відлік маємо вести від дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.

Також замовник має укласти договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем торгів, протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 20 календарних днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та пропозиції учасника-переможця (ч. 2 ст. 32 Закону про публічні закупівлі).

Принагідно нагадаємо про випадки, коли замовник може внести зміни до істотних умов договору про закупівлю після його підписання.

Таких випадків, як і раніше, вісім і всі вони наведені у частині 4 статті 36 Закону про публічні закупівлі.

Строк оприлюднення повідомлення про внесення змін до договору та звіту про виконання договору становить три календарних дні.

КРОК 7. Оформлюємо результати відкритих торгів

Електрона система закупівель автоматично формує звіт про результати проведення процедури закупівлі та оприлюднює його протягом одного календарного дня після оприлюднення замовником договору про закупівлю на веб-порталі Уповноваженого органу.

Вимоги до інформації, яка має бути зазначена у звіті, встановлено статтею 19 Закону про публічні закупівлі.

Відміна відкритих торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

Варто звернути увагу, що підставами для відміни замовником торгів є, зокрема, порушення порядку, передбаченого Законом про публічні закупівлі, під час оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі, повідомлення про намір укласти договір.

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, замовник оприлюднює в ЕСЗ протягом одного календарного дня з дня прийняття замовником відповідного рішення, а ЕСЗ автоматично надсилає усім учасникам.Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!