Головбух: Бюджет

За вимогу печатки на документі керівника можуть притягнути до відповідальності

628
Із 19.07.2017 запрацюють норми законодавства, які скасовують обов’язок використовувати печатку для документів, навіть коли вона є. Відтак документи вважатимуть справжніми за наявності самого лише підпису уповноваженої на це особи. А керівників держорганів та органів місцевого самоврядування, які вимагатимуть відбиток печатки на документі або нотаріальне засвідчення, притягуватимуть до відповідальності

У зв’язку із ухваленням Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами — підприємцями» від 23.03.2017 № 1982-VIII (далі — Закон № 1982) печатки на документі стануть прикрим пережитком минулого.

Варто нагадати, що із 2011 року скасовано дозвільний порядок виготовлення печаток. А згодом Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу» від 15.04.2014 № 1206-VII обов’язкове використання печаток юридичними особами замінили на добровільне.

Що ж змінить у житті юридичних осіб Закон № 1982?

Закон № 1982 врегульовує:

  • добровільне використання печатки для документів незалежно від того, чи має її фактично суб’єкт господарювання;
  • юридичне значення відбитка печатки й наслідки її відсутності;
  • відповідальність посадових осіб органів державної влади або місцевого самоврядування за вимогу подавати документи з печаткою, а також за відмову у прийнятті документа у зв’язку з відсутністю на ньому відбитка печатки.

Чи використовуватиметься печатка на документі — вирішує власник

Попри те що вже три роки, як задекларовано добровільне використання печаток особами приватного права, ціла низка законів досі містить приписи, що їх трактують як обов’язок суб’єкта господарювання використовувати печатку, якщо вона в нього є. Такі норми дають підстави стверджувати, що печатка є обов’язковим реквізитом документа, якщо юридична особа чи ФОП її виготовила.

Таку законодавчу суперечність яскраво ілюструє частина третя статті 28 Господарського процесуального кодексу України (ГПК), згідно з якою довіреність видають за підписом керівника або уповноваженої ним особи і посвідчують печаткою підприємства, організації (за наявності).

Закон № 1982 вилучив зазначену норму ГПК, а також аналогічні їй норми ще з 14 законодавчих актів, серед яких — Цивільний кодекс України, Кодекс адміністративного судочинства України, Цивільний процесуальний кодекс України, Закони України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», «Про обіг векселів в Україні», «Про зерно та ринок зерна в Україні», «Про інститути спільного інвестування», «Про аграрні розписки» тощо.

При цьому статтю 58-1 Господарського кодексу України (ГК) викладено у новій редакції. У ній чітко зазначено, що використання суб’єк­том господарювання печаток у своїй діяльності є його правом. Другим реченням цієї статті наголошено, що використання суб’єктом господарювання печатки не є обов’яз­ковим. Тому цілком логічно, що для виготовлення, продажу та/або придбання печаток не потрібні будь-які дозвільні документи, що окремо прописано у тій-таки статті 58-1 ГК.

Документи без печатки — чинні!

Із 19 липня 2017 року — дати набрання чинності Законом № 1982 печатка для документів стане хіба що кольоровою окрасою документа, адже згідно з оновленою статтею 58-1 ГК відбиток печатки не є обов’язковим реквізитом будь-якого документа, що його суб’єкт господарювання подає до органу державної влади або органу місцевого самоврядування. Є печатка чи її немає — юридичних наслідків не буде!

Тобто фактично Закон № 1982 унеможливлює визнання документа (угоди, правочину) недійсним (неукладеним, невчиненим) через те, що він не засвідчений печаткою.

І навіть копія документа вважатиметься належно засвідченою, якщо на ній немає відбитка печатки, а лише проставлено підпис уповноваженої особи суб’єкта господарювання або особистий підпис фізичної особи — підприємця.

Документи без печатки, інакше — відповідальність посадових осіб

Наразі не існує правил виготовлення печаток і штампів,  скасовано також заборону на операції із самонабірними печатками. Але Кодекс України про адміністративні правопорушення (КпАП) досі містить статтю 1892, яка передбачає адміністративну відповідальність за порушення таких правил і заборони. Закон № 1982 нарешті виправив ситуацію та вилучив зазначену статтю з КпАП.

Натомість КпАП доповнено статтею 16624, яка передбачає адміністративну відповідальність посадової особи органу державної влади або органу місцевого самоврядування за:

  • вимогу наявності на документі, що подає суб’єкт господарювання, відбитка його печатки або нотаріального засвідчення копії документа, якщо обов’яз­ко­вість такого нотаріального засвідчення не встановлено законом;
  • відмову прийняти документ через відсутність на ньому відбитка печатки суб’єкта господарювання або нотаріального засвідчення копії документа, якщо обов’яз­ковість такого нотаріального засвідчення не встановлено законом.

За ці діяння на посадових осіб чекатиме штраф від 850 до 1700 грн. Протоколи про такі адмінправопорушення складатиме Державна регуляторна служба України, а справи про них розглядатимуть судді районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів.

Як зазначалося, Закон № 1982 набере чинності 19.07.2017. Після цієї дати Уряд і міністерства та інші центральні органи виконавчої влади матимуть ще три місяці, аби привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом. Тож до 19.10.2017 і підзаконні нормативно-правові акти мають позбутися положень про обов’язковість відбитка печатки на будь-яких документах, складених особами приватного права.Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!