Головбух: Бюджет

Бухгалтерський облік у бюджетних установах 2017: застосовуємо нові проведення правильно

4325
Бухгалтерський облік ґрунтується на застосуванні подвійного запису. Правильні бухгалтерські проведення — запорука достовірного бухгалтерського обліку. Тож ми вирішили прийти на допомогу бухгалтерам, аби вони у цей перехідний період могли правильно застосовувати як нові субрахунки для обліку, так і їх кореспонденцію.

Навіть важко собі уявити, як можна було б контролювати будь-який господарський процес чи фінансовий стан суб’єкта господарювання, якби не бухгалтерський облік в бюджетній установі.

А головна аксіома бухгалтерського обліку — подвійний запис. Лише бухгалтеру, що володіє такими поняттями, як дебет і кредит, дано почути симфонію цифр, які записують парами. Цифри ці — позначають не просто числа, а рахунки і субрахунки.

Одна річ, коли рахунок призначено для обліку того, що існує в натурі: будівлі, автівки, грошей, паперу, палива, столу тощо. А от як бути з коштами, які не можна ні побачити в натурі, ні помацати руками, їх не можна зважити чи виміряти? Ці кошти умовні і можуть бути відображені на рахунках лише бухгалтерським способом. Тож будь-яке явище чи подія господарського процесу не залишаться поза бухгалтерським обліком.

Так, не можна недооцінювати подвійного запису, який за бухгалтерським сленгом називають бухгалтерськими проведеннями, а частіше взагалі бухгалтерськими проводками. Однак важливе значення при цьому має нормативне підґрунтя.

Бухгалтерський облік в бюджетних установах 2017 не можливий без…

На бухгалтера бюджетної установи цього року звалилося чимало новацій, що відбулися в царині бухгалтерського обліку в державному секторі.

Розуміємо, що впоратися самим з ними не кожному до снаги. Тому пропонуємо свою підтримку і допомогу.

Наші публікації, присвячені новим правилам бухгалтерського обліку бюджетних установ, допоможуть вам швидко опанувати хитросплетіння бухгалтерських проведень. А вони, як відомо, зазнали з початку року значних змін.

Головними «винуватцями» їх є:

 • План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затверджений наказом Мінфіну від 31.12.2013 № 1203;
 • Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затверджений наказом Мінфіну від 29.12.2015 № 1219 (далі — Новий план рахунків);
 • Типова кореспонденція субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затверджена  наказом Мінфіну від 29.12.2015 № 1219 (далі — Типова кореспонденція).

Тож із 2017 року бухгалтери для бухгалтерського обліку для виявлення, вимірювання, реєстрації,  накопичення,  узагальнення,  зберігання  та  передачі інформації  про  свою діяльність зовнішнім користувачам — тобто для бухгалтерського обліку в бюджетній установі —  застосовують субрахунки Нового плану рахунків.

А щоб відобразити в обліку господарські операції (звичайно, на підставі первинних документів), бухгалтерам бюджетних установ доведеться опанувати нові проведення, визначені Типовою кореспонденцією. За відсутності у Типовій кореспонденції відповідних проведень їх наводять у додатку до Положення про облікову політику, яке керівник установи затверджує своїм наказом (розпорядчим документом).

Як за потреби внести зміни до облікової політики установи прочитайте тут:

Звісно, під час відображенні в обліку основних засобів, запасів, операцій, пов’язаних з нарахуванням заробітної плати, установи мають пам’ятати про вимоги національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі.

Працювати з тими з них, які запроваджені з 1січня 2015 року, бухгалтери вже призвичаїлися. Однак тепер доводиться опановувати положення нових національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку — норми яких почали діяти з 1 січня 2017 року.

Настав час перейти до справ і дізнатися, які бухгалтерські проведення слід застосовувати для відображення в обліку тих чи тих господарських операцій.

Проведення для бухгалтерського обліку в бюджетних установах основних засобів

Школа бухобліку: субрахунки для основних засобів, виготовлених власними силами

Школа бухобліку: проведення з обліку придбаних основних засобів

Школа бухобліку: субрахунки для отриманих безоплатно від органу вищого рівня основних засобів

Школа бухобліку: оприбутковуємо безоплатно отримані основні засоби

Школа бухобліку: субрахунки для інших необоротних матеріальних активів

Школа бухобліку: відображаємо вибуття основного засобу за безплатної передачі

Школа бухобліку: відображаємо відчуження об’єкта основних засобів

Школа бухобліку: відображаємо вибуття ліквідованого об’єкта основних засобів

Школа бухобліку: відображаємо вибуття вкрадених основних засобів

Школа бухобліку: оприбуткування основних засобів, виявлених під час інвентаризації

Школа бухобліку: визначаємо субрахунки для оприбуткування безоплатно отриманих комп’ютерів

Проведення для бухгалтерського обліку в бюджетних установах  запасів

Школа бухобліку: визначаємо проведення для списання виробничих запасів

Школа бухобліку: визначаємо проведення для оприбуткування запасів

Школа бухобліку: відображаємо нестачу запасів у межах норм природного убутку

Школа бухобліку: відображаємо нестачу МШП понад норму природного убутку

Школа бухобліку: за якими проведеннями відображати оцінку запасів на дату балансу

Школа бухобліку: відображаємо внутрівідомчу передачу запасів

Школа бухобліку: використання МШП у госпдіяльності бюджетної установи

Школа бухобліку: відображаємо отримання виробничих запасів від ліквідації основних засобів

Школа бухобліку: визначаємо проведення для МШП

Школа бухобліку: придбання запасів коштом спецфонду на умовах післяоплати

Школа бухобліку: придбання запасів та МШП через підзвітну особу

Школа бухобліку: безплатне отримання запасів та МШП від юрособи

Проведення для бухгалтерського обліку в бюджетних установах  заробітної плати

Школа бухобліку: за якими проведеннями обліковують утримання із заробітної плати

Школа бухобліку: проведення для перерахування працівникам виплат та сум, утриманих із цих виплат

Школа бухобліку: облік виплат працівникам готівкою з каси установи

Школа бухобліку: проведення для нарахованого ЄСВ на заробітну плату

Школа бухобліку: визначаємо проведення для обліку зарплати правильно

Від бухгалтерського обліку установи до фінансової звітності

Як відомо, інформацію про фінансове становище,  результати діяльності та  рух грошових коштів за звітний період бюджетні установи відображають у фінансовій звітності.

І з початку 2017-го її також слід складати по-новому. Уперше новий порядок складання фінансової звітності бухгалтери випробували в дії під час складання фінансової звітності бюджетних установ за I квартал 2017 року.

    
    


Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!