Головбух: Бюджет

Унесення змін до паспорта бюджетної програми: загальні правила

173
Розповімо докладно, за якими правилами слід вносити зміни до паспорту бюджетної програми та які вимоги при цьому слід врахувати.

Пaспоpт бюджетної пpогpaми місцевого бюджету — це документ, що відповідно до бюджетного призначення, встановленого рішенням про місцевий бюджет, визначає:

 • мету;
 • завдання;
 • відповідальних виконавців;
 • результативні показники та інші характеристики бюджетної програми місцевого бюджету.

Так само, як і під час складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, під час внесення змін до паспорту бюджетної програми головні розпорядники бюджетних коштів мають керуватися Правилами складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затвердженими наказом Мінфіну від 26.08.2014  № 836 (далі — Правила № 836).

У них і знаходимо норми, що регулюють внесення змін до паспорту бюджетної програми.

Коли можна внести зміни до паспорту бюджетної програми

Пункт 1.10 Правил № 836 дозволяє вносити зміни до паспортів бюджетних програм, коли:

прийняті зміни до рішення про місцевий бюджет на відповідний бюджетний період, які призводять до зміни інформації та показників, затверджених у паспортах бюджетних програм;

відбулася зміна інформації та показників, затверджених у паспортах бюджетних програм, необхідність у внесенні яких з об'єктивних причин виникла в процесі виконання бюджету і які відповідають меті та завданням бюджетної програми;

бюджетні призначення від одного головного розпорядника передаються до іншого;

нерозподілені бюджетні призначення на визначену в рішенні про місцевий бюджет мету передаються між головними розпорядниками;

відбувається перерозподіл видатків за бюджетними програмами у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених головному розпоряднику;

відбувається перерозподіл видатків за підпрограмами у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених на виконання бюджетної програми;

приймаються відповідні рішення про внесення змін до чинних порядків використання бюджетних коштів, які призводять до зміни інформації та показників, затверджених у паспортах бюджетних програм;

вносяться зміни до розпису місцевого бюджету, які призводять до зміни результативних показників бюджетної програми (підпрограми);

вносяться зміни до спеціального фонду кошторису бюджетної установи в частині власних надходжень бюджетних установ, що призводять до виникнення нових завдань бюджетної програми (підпрограми).

Як внести зміни до паспорту бюджетної програми

За настання перелічених умов за пунктом 1.10 Правил № 836 зміни до паспортів бюджетних програм можна вносити:

 • протягом бюджетного періоду;
 • затвердивши їх у новій редакції;
 • за порядком, встановленим для складання паспортів бюджетних програм.

Якщо відбувається зменшення або передача бюджетних призначень, які призводять до скасування існуючої програми, відповідний головний розпорядник бюджетних коштів на вимогу пункту 1.11 Правил № 836 має підготувати наказ про визнання таким, що втратив чинність, наказу про затвердження відповідного паспорта бюджетної програми.

Чи затверджувати зміни до паспорту бюджетної програми

Проекти паспортів бюджетних програм головні розпорядники бюджетних коштів розробляють і подають на затвердження місцевому фіноргану протягом 30 днів після набрання чинності рішенням про місцевий бюджет.

Вони мають менше часу — лише тиждень, —  аби подати на затвердження до фіноргану проекти паспортів бюджетних програм, якщо:

 • виникли нові бюджетні програми (підпрограми);
 • набрало чинності рішення про внесення змін до рішення про місцевий бюджет на відповідний бюджетний період, які призводять до зміни інформації та показників, затверджених у паспортах бюджетних програм;
 • бюджетні призначення від одного головного розпорядника передаються до іншого;
 • нерозподілені бюджетні призначення на визначену в рішенні про місцевий бюджет мету передаються між головними розпорядниками;
 • відбувається перерозподіл видатків за бюджетними програмами у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених головному розпоряднику;
 • відбувається перерозподіл видатків за підпрограмами у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених на виконання бюджетної програми;
 • відбулася зміна інформації та показників, затверджених у паспортах бюджетних програм, необхідність у внесенні яких з об'єктивних причин виникла в процесі виконання бюджету і які відповідають меті та завданням бюджетної програми;
 • затверджуються нові або вносяться зміни до чинних порядків використання бюджетних коштів, які призводять до зміни інформації та показників, затверджених у паспортах бюджетних програм;
 • вносяться зміни до розпису місцевого бюджету, які призводять до зміни інформації та показників, затверджених у паспортах бюджетних програм.

Проекти паспортів бюджетних програм подаються до фіноргану разом із проектами наказів про їх затвердження у паперовому та електронному вигляді.

Пaспоpти бюджетних пpогpaм головного pозпоpядникa зaтвеpджуються спільним нaкaзом головного pозпоpядникa тa фіноpгaну в тpьох пpиміpникaх протягом 45 днів від дня набрання чинності pішенням пpо місцевий бюджет. Якщо ж йдеться про випaдки, визнaчені aбзaцaми тpетім — сьомим пункту 1.3 Правил № 836, — протягом двох тижнів після настання відповідних випадків.

Передбачено в Правилах № 836 і порядок документального затвердження паспорта бюджетної програми ти розпорядниками бюджетних коштів, які згідно з нормативно-правовими актами ухвалюють свої рішення в іншій формі, ніж наказ (наприклад, розпорядження).

У такому разі:

 • паспорт бюджетної програми затверджується одночасно відповідним розпорядчим документом головного розпорядника і наказом фіноргану;
 • у грифі «ЗАТВЕРДЖЕНО» форми паспорта бюджетної програми зазначається ще й назва розпорядчого документа головного розпорядника.

Спільний наказ про затвердження паспортів бюджетних програм головного розпорядника бюджетних коштів та фіноргану складають у трьох примірниках:

 • перший — для фіноргану;
 • другий — для головного розпорядника бюджетних коштів;
 • третій — головний розпорядник бюджетних коштів передає у встановленому порядку до відповідного територіального органу Казначейства.

Головний розпорядник коштів має встигнути від дня затвердження наказу про паспорт бюджетної програми:

 • у триденний строк — подати наказ та паспорт бюджетної програми в електронному вигляді до фіноргану;
 • у тижневий строк — довести до відповідальних виконавців, розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів його копій та копій затверджених паспортів бюджетних програм.

Далі відповідальні виконавці, розпорядники нижчого рівня та одержувачі бюджетних коштів інформують відповідні територіальні органи Казначейства шляхом подання їм копій наказу про затвердження паспортів бюджетних програм та копій самих паспортів.Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!