Головбух: Бюджет

Звіт про заробітну плату за формою № 7-ПВ: як правильно заповнювати

1360
У 2017 році Держстат проводить обстеження щодо оплати праці за окремими професіями. Тому установи, які потрапляють до цього обстеження, мають сформувати та подати звіт про заробітну плату № 7-ПВ. Тобто вони повинні правильно відібрати працівників для статистичного спостереження та заповнити інформацію про них у відповідних таблицях. Як саме це слід робити, ми розповімо у цій статті.

Так, цьогоріч окремі юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб підпадають під обстеження рівня заробітної плати працівників, яке проводить раз на чотири роки Держстат. Тобто вони мають відобразити статистичну інформацію у так званому звіті про заробітну плату 7-ПВ.

Тож у цій статті ми розповімо, хто і  коли бере участь у цьому обстеженні, а також як правильно заповнити форму звіту.

Хто подає форму 7 ПВ звіт про заробітну плату

В обстеженні беруть участь юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб незалежно від виду діяльності та форми господарювання із середньою кількістю працівників 10 і більше осіб. Тобто не омине таке обстеження і установи, сільські, селищні ради або їхні виконавчі комітети, тощо (далі — установи).

Визначаючи означений показник, враховують штатних працівників, сумісників, осіб, які працюють за договорами ЦПХ. Установи, що мають 250 і більше працівників, обстежують суцільно, а якщо кількість працівників менша — вибірково.

Територіальні органи Держстату повідомляють обраним установам про участь в обстеженні, забезпечують бланками звітів (форма № 7-ПВ) та інструкціями щодо заповнення.

Відповідно, обрані Держстатом установи мають скласти та подати до територіальних органів Держстату за місцем провадження діяльності форму державного статистичного спостереження № 7-ПВ «Звіт про заробітну плату за професіями окремих працівників у 2016 році», затверджену наказом Держстату від 25.08.2016 № 152 (далі — Звіт про заробітну плату 7-ПВ).

 • Скачати форму Звіт про заробітну плату 7-ПВ:
 • тут
 • тут.

До того ж бюджетні установи можуть складати зведений звіт — за кількох юридичних осіб.

Увага!

Кінцевий термін подання Звіту про заробітну плату 7-ПВ — 31.03.2017.

Як обрати працівників для статистичного обстеження

Кількість працівників, дані про яких слід відобразити у статистичному обстеженні, залежить від розміру установи, що відповідає обліковій кількості працівників на 31 жовтня звітного року:

Скільки працівників має установа

Скільки працівників обирають для участі в обстеженні

10-19

4

20-49

8

50-99

12

100-249

16

250-499

20

500-999

24

1000-4999

32

5000+

40

Для статистичного обстеження установи відбирають працівників зі списку їх облікової кількості станом на 31.10.2016.

Установи, що відібрані для обстеження і подають зведені звіти за інші установи, мають уважно підійти до відбору працівників для проведення статистичного обстеження і формування їхніх списків. При цьому варто скористатися прикладом із Роз’яснень щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 7-ПВ (один раз на чотири роки) «Звіт про заробітну плату за професіями окремих працівників», затверджених наказом голови Держстату від 25.08.2016 № 17.4-12/20 (далі — Роз’яснення Держстату).

Роз’яснення Держстату до заповнення форми Звіту про заробітну плату 7-ПВ можна скачати тут.

Як заповнювати звіт про заробітну плату за формою 7-ПВ

Звіт про заробітну плату 7-ПВ складається з трьох розділів.

Дані про установу загалом (без виокремлення структурних підрозділів) станом на кінець звітного року зазначають у розділах І і ІІ.  А інформацію про працівників, за якими проводиться обстеження, вказують у розділі ІІІ Звіту 7-ПВ.

Під час заповнення Звіту про заробітну плату 7-ПВ інформацію можна почерпнути з:

 • первинних облікових документів установи;
 • документів бухгалтерського обліку;
 • фінансової звітності;
 • інших документів, передбачених законодавством.

Для відображення у звіті № 7-ПВ показники визначають за:

Детальні вказівки до заповнення звіту про заробітну плату за формою 7-ПВ, надані в Роз’ясненні Держстату. Ми ж зупинимося лише на окремих нюансах.

Розділ І звіту про заробітну плату 7-ПВ

Під час заповнення рядка 720 розділу І звіту № 7-ПВ слід вказати, яка форма оплати праці застосовувалася для більшості працівників установи: почасова чи відрядна. При цьому розмір заробітної плати при почасовій формі оплати праці залежить від фактично відпрацьованого часу, а при відрядній визначається, виходячи з тарифної ставки за норму виробітку та виробітку за встановлений період часу. Оплату за тарифними ставками (посадовими окладами) відносять до почасової форми оплати праці.

Заповнюючи рядок 730 розділу І звіту № 7-ПВ, установи, які використовують Єдину тарифну сітку розрядів і коефіцієнтів з оплати праці, мають обрати варіант відповіді 1 — «так».

Розділ ІІ І звіту про заробітну плату 7-ПВ

Розділ ІІ звіту № 7-ПВ відведено для загальних відомостей щодо кількості працівників та їх відбору для обстеження.

Під час заповнення рядка 740 розділу ІІ звіту № 7-ПВ вказують середньооблікову кількість штатних працівників, розраховану згідно з пунктом 3.2 Інструкції № 286. При обчисленні цього показника враховують усі категорії штатних працівників, за винятком:

 • працівників, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами;
 • працівників, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею віку, передбаченого законодавством, у т. ч. тих, які усиновили новонароджену дитину безпосередньо з пологового будинку.

У рядку 780 розділу ІІ звіту № 7-ПВ міститься інформація про інтервал відбору (ІВ). Його визначають за формулою:

ІВ = ОК/КВ,

де ОК — облікова кількість працівників на 31 жовтня звітного року із рядка 760;

     КВ — кількість працівників в обстеженні з рядка 770 (залежить від розміру установи).

Результат заокруглюють до одного знака після коми.

У рядку 790 розділу ІІ звіту № 7-ПВ зазначають порядковий номер у списку першого відібраного працівника, що є початком відбору (ПВ) та випадковим числом, яке міститься в інтервалі від 1 до ІВ (його отримують будь-яким способом: генератором випадкових чисел, методом жеребкування або за таблицею випадкових чисел).

Розділ ІІІ звіту про заробітну плату 7-ПВ

Розділ ІІІ звіту № 7-ПВ передбачений для відображення індивідуальних даних про кожного з відібраних для обстеження працівників. Нагадаємо, що кількість таких працівників установа вписала до рядка 770 розділу II. Отже, рівно стільки ж має бути «розповідей» про працівників у розділі III.

Наведемо кілька корисних підказок для заповнення окремих рядків цього розділу.

Зазначаючи загальний стаж роботи працівника в установі у рядку 7140 розділу III, слід врахувати:

 • періоди роботи в установі;
 • періоди відсутності через відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею віку, передбаченого законодавством;
 •  інші періоди відсутності на роботі, коли за працівником зберігалося робоче місце.

Якщо працівник до 31.10.2016 відпрацював менше одного року, у рядку 7140 проставляють «0».

У рядку 7150 розділу III зазначають найвищий рівень освіти з усіх, отриманих працівником, незалежно від його відповідності виконуваній роботі чи посаді. Якщо працівник поєднує роботу і навчання, наводять уже здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень. Для осіб лише з початковою загальною освітою позначають варіант відповіді 7 — «нижче базової середньої освіти». Інформацію про освіту можна одержати з особових карток.

Заповнюючи у рядку 7170 розділу III умови робочого часу (повний, неповний), відповідь «неповний робочий час» обирають, якщо працівника прийнято на таких умовах або такий режим встановлено на його прохання (переведення на ці умови з економічних причин не враховують).

Відображаючи у рядку 7230 розділу III кількість надурочно відпрацьованого робочого часу в жовтні 2016 року, із відпрацьованого часу виділяють кількість годин роботи у вихідні, святкові та неробочі дні за умови відповідної оплати в разі ненадання інших днів відпочинку.

У рядку 7340 розділу III вказують кількість годин не відпрацьованого, але оплаченого робочого часу за звітний (2016) рік. При цьому слід врахувати:

 •  періоди відпусток (основної, додаткових, у зв’язку з навчанням, творчих) — частини, що припадають на робочі дні;
 • час відсутності у зв’язку з профпідготовкою, перепідготовкою або підвищенням кваліфікації, виконанням державних або громадських обов’язків;
 •  періоди простоїв;
 •  час інших неявок, оплачуваних згідно із законодавством.

А от вказуючи суму матеріальної допомоги у 2016 році у рядку 7580 розділу III не потрібно враховувати матеріальну допомогу разового характеру.

Зауважимо: дані у рядках 7140, 7190, 7210-7580 відображають лише щодо основного місця роботи працівника, якщо такий працівник працює в установі за внутрішнім сумісництвом.

Перевірити, чи правильно внесені дані до звіту № 7-ПВ, допоможуть приклади, наведені у Роз’ясненнях Держстату.Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!