Головбух: Бюджет

Листок непрацездатності: як оформили, так і оплатять

3326
Бухгалтер нараховує працівникам установи виплати із соціального страхування лише тоді, коли вони принесуть до установи листок непрацездатності. Ба більше — коли цей листок буде правильно оформлений. Інакше, ані працівник потрібних йому коштів не дочекається, ані бухгалтер не зможе спати спокійно в очікування візиту працівників органу ФСС.

Справді, за настання тимчасової непрацездатності працівник зможе отримати матеріальне забезпечення лише тоді, коли документ, що її підтверджує, — тобто листок непрацездатності —  заповнений правильно.

Як і раніше, порядок заповнення листка непрацездатності 2017 року визначатиме Інструкція про порядок заповнення листка непрацездатності, затверджена наказом МОЗ, Мінпраці, ФСС з ТВП, ФСС НВВПЗ від 03.11.2004 № 532/274/136-ос/1406 (далі — Інструкція № 532).

Оскільки працівники Фонду соціального страхування України (далі — Фонд), для того аби жодна копійка із скарбниці Фонду дарма не пропала, прискіпливо перевіряють правильне оформлення листків непрацездатності, поговоримо докладно про всі «слабкі місця» такого оформлення.

Заповнення листка непрацездатності лікарем

Нагадаємо, що бланк листка непрацездатності має корінець, лицьовий бік та зворотний бік.

Тільки на зворотному боці листка непрацездатності можуть робити записи відповідальні особи за місцем основної роботи працівника. А от корінець і лицьовий бік листка непрацездатності мають заповнити у медичному закладі.

Важлива роль цього документа — отримання коштів застрахованою особою за період непрацездатності — впливає на суворі вимоги до його заповнення.

Так, листок непрацездатності має бути заповнений акуратно, без помилок і виправлень. А записи в ньому — прописані розбірливим почерком, без помарок, синім, фіолетовим або чорним чорнилом.

Якщо лікуючий лікар (чи молодший медичний працівник) під час заповнення листка непрацездатності припустився помилки — такий листок можуть не прийняти до оплати. Адже на бланку листка непрацездатності можна робити не більше двох виправлень.

До того ж для виправлення допущених помилок також слід дотримати встановлених правил:

 • виправлений текст підтверджують записом «Виправленому вірити»;
 • обов’язково проставляють підпис лікуючого лікаря;
 • засвідчують правильність внесеної інформації печаткою закладу охорони здоров’я «Для листків непрацездатності».

Тому, коли лікар зробив багато виправлень і листок непрацездатності остаточно ще не виданий хворому, бланк такого листка ліпше замінити як зіпсований.

Перевірка заповнення листка непрацездатності в установі

Як ми довели, правильне оформлення  листка непрацездатності має важливе значення.

Тому, отримавши листок непрацездатності, в установі детально перевіряють всі записи, внесені до нього.

Зокрема, на лицьовому боці листка непрацездатності слід перевірити:

 • чи відповідають фактичним даним зазначені прізвище, ім’я, по батькові працівника, юридична назва установи;
 • чи наявні усі потрібні підписи та печатки.

У листку непрацездатності обов’язково має бути підкреслено слово «первинний» або «продовження» із зазначенням номера та серії попереднього листка непрацездатності в разі його продовження. У графі «Причина непрацездатності:» слід обов’язково підкреслити відповідну причину увільнення від роботи.

У разі тимчасової непрацездатності — «захворювання професійне та його наслідки — 2», «нещасний випадок на виробництві та його наслідки — 4»  має бути зазначено дату встановлення професійного захворювання або нещасного випадку на виробництві. Зауважимо: такі записи виправляти не можна.

У графі «Режим:» обов’язково має бути зафіксовано режим, призначений хворому — стаціонарний, амбулаторний, постільний, домашній, санаторний, вільний тощо. У разі якщо хворий не дотримався призначеного режиму, лікар повинен записати дату порушення у графі «Відмітка про порушення режиму» і засвідчити цей запис своїм підписом. Про це лікар має внести відповідний запис до медичної карти амбулаторного чи стаціонарного хворого.

Увага!

Якщо листок непрацездатності заповнений неправильно (чи, приміром, не всі печатки наявні), його повертають для виправлення помилок та належного оформлення.

Наголосимо: якщо листок непрацездатності заповнений неправильно (чи, приміром, не всі печатки наявні), його повертають для виправлення помилок та належного оформлення.

Відмітки про порушення режиму

Якщо хворий порушив режим, призначений лікарем, у графі «Примітка» має бути зазначено вид порушення. Види порушень можуть бути такі:

 • невчасне прибуття на прийом до лікаря, лікарсько-консультативної комісії або медико-соціальної експертної комісії;
 • алкогольне, токсичне, наркотичне сп’яніння під час лікування;
 • вихід на роботу в період хвороби;
 • виїзд на лікування в інший заклад охорони здоров’я без відмітки про дозвіл виїзду;
 • самовільне залишення закладу охорони здоров’я;
 • відмова від направлення на медико-соціальну експертну комісію (МСЕК).

Щодо порушення режиму, слід зауважити, що у статті 23 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV (далі — Закон № 1105) визначено, якщо застрахована особа в період отримання допомоги по тимчасовій непрацездатності порушує режим, встановлений для неї лікарем, вона втрачає право на цю допомогу з дня допущення порушення на строк, встановлений рішенням органу, який призначає допомогу по тимчасовій непрацездатності.

Органом, що призначає допомогу, є комісія або уповноважений із соціального страхування (ч. 3 ст. 30 Закону № 1105 та пункт 3.1.1 Положення про комісію (уповноваженого) із соціального страхування підприємства, установи, організації із загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, затвердженого постановою правління ФСС з ТВП від 23.06.2008 № 25; далі — Положення про комісію). Саме комісія ухвалюватиме рішення про призначення або відмову у призначенні допомоги.

До листка непрацездатності вносять порушення режиму, які виявлені лікувальною установою, а не комісією із соціального страхування. Але у комісії із соціального страхування є право перевіряти дотримання застрахованими особами режиму (п. 2.1 Положення про комісію). У разі виявлення порушення режиму комісія складає відповідний акт.

Тобто порушення режиму лікування фіксує як лікар, так і комісія із соціального страхування. Тому комісія із соціального страхування, призначаючи допомогу з тимчасової непрацездатності, може використовувати всі наявні документи, які свідчать про факт порушення режиму (листок непрацездатності, акт перевірок дотримання режиму, пояснення застрахованої особи, запити до органів ФСС з ТВП та інших установ і організацій тощо).

Особливості заповнення графи «Звільнення від роботи»

Графу «Звільнення від роботи» заповнюють внесенням послідовних записів про періоди непрацездатності. Зауважимо, що оплаті підлягають саме ці періоди. Адже можливі ситуації, коли працівник звернувся до лікаря ввечері, скажімо, 27 січня, відпрацювавши робочий день. У такому разі листок непрацездатності буде виданий 27 січня, але період звільнення від роботи почнеться з 28 січня. Оплачувати листок непрацездатності потрібно з 28 січня, за 27 січня —–заробітну плату заплачено.

Окрім того, у разі порушення режиму через несвоєчасне відвідання лікаря до періоду звільнення від роботи будуть зараховані фактичні дні відвідування лікаря. Наприклад, хворому потрібно було з’явитися на прийом 25 січня, але він прийшов до лікаря 27 січня. Тоді в одному рядку буде зроблено запис «по 24 січня», а наступний почнеться «з 27 січня». Дні 25, 26 січня випадуть із періоду звільнення від роботи й оплаті не підлягатимуть. Щодо подальшої оплати такого листка непрацездатності рішення ухвалюватиме комісія із соціального страхування.

Зауважимо, що під час проведення перевірок перевіряльники звертають увагу на кількість печаток на листку непрацездатності. Про що потрібно пам’ятати? Передусім печатка лікувального закладу має бути проставлена у верхній та нижній частині лицьового боку листка непрацездатності.

Окрім того, якщо особа захворіла поза місцем постійного проживання (роботи), листок непрацездатності видають за підписом головного лікаря у графі «Видачу листка непрацездатності дозволяю», який засвідчують круглою печаткою закладу охорони здоров’я.

Мешканцям будь-якої області допомогу надають обласні лікарні, тоді як послуги національних науково-дослідних інститутів та всеукраїнських лікувальних закладів можуть одержувати всі громадяни України. Тому у разі лікування в цих закладах дозвіл головного лікаря отримувати не потрібно, а відповідно — і проставляти печатку та підпис у центрі листка непрацездатності. Однак якщо житель району проходить лікування у міській лікарні або лікарні іншого району — то такий дозвіл і відповідні печатки є обов’язковими.

Крім печаток лікувального закладу, на листку непрацездатності проставляють печатки лікарів. У розділі «Звільнення від роботи» зазначають посаду та прізвище лікаря і запис засвідчують підписом лікаря та його печаткою.

Якщо в амбулаторних умовах листок непрацездатності продовжує лікарсько-консультативна комісія, то це відбувається з обов’язковим зазначенням посад та прізвищ лікаря, завідувача відділення або голови, які засвідчуються лише їхніми підписами (без особистої печатки).

У стаціонарному відділенні запис загального терміну лікування може бути зроблений в одному рядку з обов’язковим зазначенням посад та прізвищ лікаря й завідувача відділення і засвідчений їхніми підписами й печатками. Число і місяць, коли працівник має стати до роботи, записують словами у графі «Стати до роботи». При цьому зазначають прізвище лікаря, засвідчене його підписом та печаткою закладу охорони здоров’я «Для листків непрацездатності».

У разі смерті застрахованої особи у графу «Стати до роботи» вносять запис «помер» і зазначають дату смерті.

У разі продовження тимчасової непрацездатності лікар має підкреслити слова «Продовжує хворіти» і зазначити номер нового листка непрацездатності.

Заповнення листка непрацездатності в інших випадках

У заповненні листків непрацездатності, виданих у зв’язку з вагітністю та пологами та за направлення до реабілітаційного відділення санаторно-курортного закладу на доліковування, є певні особливості.

Заповнюючи листок непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами, слід зазначити:

 • у графі «Діагноз первинний» ― термін вагітності на час звернення;
 • у графі «Діагноз заключний» ― орієнтовний термін пологів;
 • у графі «Причина непрацездатності:» ― «вагітність та пологи»;
 • у графі «Режим:» ― «вільний»;
 • у графі «Звільнення від роботи» одним рядком записують сумарну тривалість відпустки з відміткою дати відкриття листка непрацездатності (126 днів та 180 днів для жінок, які належать до І–ІІІ категорій постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС);

у графі «Стати до роботи» ― дату закінчення відпустки по вагітності та пологах (126-й день або 180-й день відповідно).

Листок непрацездатності, виданий у зв’язку з вагітністю та пологами, засвідчують підписом лікаря, завідувача жіночої консультації, для мешканок інших міст ― додатково керівником закладу охорони здоров’я. Листок непрацездатності завіряють печаткою закладу охорони здоров’я.

Якщо зі стаціонару хворого направлено до реабілітаційного відділення санаторно-курортного закладу на доліковування, у первинний листок непрацездатності вносять запис:

 •  у графу «Стати до роботи» — «Доліковування в санаторно-курортному закладі» із зазначенням дати початку путівки;
 •  у графу «Видано новий листок непрацездатності (продовження) №» — номер нового листка непрацездатності, який заповнюють у цьому ж самому закладі охорони здоров’я.

У новому листку непрацездатності у графі «Причина непрацездатності» підкреслюють «захворювання загальне — 1», у графі «Режим» записують «Санаторний», у графі «Звільнення від роботи» у першому стовпчику («З якого числа») зазначають дату початку путівки, у правому верхньому куті листка непрацездатності проставляють печатку закладу охорони здоров’я «Для листків непрацездатності».

Далі оформлення такого листка непрацездатності проводять в реабілітаційному відділенні санаторно-курортного закладу:

 •  у графі «Перебував у стаціонарі» зазначають дати госпіталізації та виписки з реабілітаційного відділення;
 •  у графі «Звільнення від роботи» у другому стовпчику «До якого числа включно» зазначають дату виписки;
 •  у графі «Стати до роботи» словами записують число і місяць, коли працівникові потрібно стати до роботи, зазначають посаду, прізвище лікаря та завідувача реабілітаційного відділення. Їхні підписи засвідчують круглою печаткою санаторно-курортного закладу. Якщо тимчасова непрацездатність триває, підкреслюють «Продовжує хворіти».

Де видають дублікат листка непрацездатності

Якщо листок непрацездатності працівник втратив, то за його зверненням лікар має видати дублікат. Для цього працівник, який хворів, повинен надати з місця роботи довідку про те, що виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності за вказаний період тимчасової непрацездатності не проводили.

Оформлюють дублікат так:

 • у верхньому правому куті листка непрацездатності зазначають: «дублікат»;
 • у графі «Звільнення від роботи» одним рядком записують весь період непрацездатності;
 • засвідчують записи підписом і печаткою лікаря та голови лікарсько-консультативної комісії.

У медичній картці амбулаторного чи стаціонарного хворого роблять запис із зазначенням номера дубліката листка непрацездатності.Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!