Головбух: Бюджет

Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі

258
На 2017 рік покладаються великі надії в частині управління бюджетними коштами, в т. ч. і коштами місцевих бюджетів. Одним із запроваджених цього року нововведень є планування місцевих бюджетів за новими правилами та в нових умовах — за програмно-цільовим методом складання бюджетів.

Програмно-цільовий метод формування бюджету має низку переваг порівняно зі звичайним плануванням витрачанням бюджетних коштів — він спрямований на визначення кінцевого результату витрачання бюджетних коштів. А допомогти цьому має постійний моніторинг ефективності бюджетних програм.

Починаючи із складання проектів місцевих бюджетів на 2017 рік на рівні місцевих бюджетів, які мають взаємовідносини з державним бюджетом, слід застосовувати програмно-цільовий метод у бюджетному процесі (п. 18 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України; БК).

Аби чітко розмежувати повноваження, права і відповідальність головного розпорядника коштів місцевого бюджету та відповідальних виконавців бюджетних у процесі складання, затвердження та виконання бюджету в умовах упровадження програмно-цільового методу в бюджетний процес на місцевому рівні, ще 2014 року Мінфін видав наказ від 26.08.2014 № 836. Його вимог і мають дотримувати розпорядники бюджетних коштів при упровадженні програмно-цільового методу формування бюджету.

Що ж передбачає програмно-цільовий метод бюджетного планування

Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі — метод управління бюджетними коштами для досягнення конкретних результатів за рахунок коштів бюджету із застосуванням оцінки ефективності використання бюджетних коштів на всіх стадіях бюджетного процесу (п. 42 ч. 1 ст. 2 БК)

Статтею 20 БК передбачено застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі на рівні державного бюджету та місцевих бюджетів за рішенням відповідної місцевої ради.

Отже наразі програмно-цільовий метод може застосовуватися на будь-якому рівні місцевого бюджету за умови ухвалення рішення відповідною місцевою радою.

Які складові програмно-цільового методу 2017

До складу програмно-цільового методу бюджетного планування входять:

  • бюджетні програми. Їх визначають головні розпорядники бюджетних коштів з урахуванням положень частини другої статті 21 і пункту 2 частини п'ятої статті 22 БК;
  • відповідальні виконавці бюджетних програм, що призначаються головним розпорядником бюджетних коштів за погодженням з Мінфіном (місцевим фінансовим органом). Ними можуть бути як головні розпорядники бюджетних коштів за бюджетними програмами, виконання яких забезпечується їх апаратом, так і розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня, які виконують бюджетні програми у системі головного розпорядника. Саме на відповідальних виконавців БК покладає обов’язок забезпечити цільове та ефективне використання бюджетних коштів протягом усього строку реалізації відповідних бюджетних програм у межах визначених бюджетних призначень;
  • паспорти бюджетних програм. Зокрема, для місцевих бюджетів вимоги та порядок складання паспортів бюджетних програм визначають Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджені наказом Мінфіну від 26.08.2014 № 836;
  • результативні показники бюджетних програм. Їх перелік розробляють головні розпорядники бюджетних коштів згідно з нормативно-правовим актом Мінфіну.

Результативні показники бюджетної програми, за допомогою яких проводять оцінку ефективності бюджетної програми, охоплюють кількісні та якісні показники, які:

  • визначають результат виконання бюджетної програми;
  • характеризують хід її реалізації, ступінь досягнення поставленої мети та виконання завдань бюджетної програми.

Такі показники мають підтверджуватися офіційною статистичною, фінансовою та іншою звітністю, даними бухгалтерського, статистичного та внутрішньогосподарського (управлінського) обліку.

Програмно цільовий метод 2017: класифікація видатків

У разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі використовується програмна класифікація видатків та кредитування бюджету.

Програмну класифікацію видатків та кредитування держбюджету (місцевого бюджету) формує Мінфін (місцевий фінансовий орган) за пропозиціями, поданими головними розпорядниками бюджетних коштів під час складання проекту закону про Державний бюджет України (проекту рішення про місцевий бюджет) у бюджетних запитах.

Місцеві бюджети із 1 січня 2017 року використовують Типову програмну класифікацію видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасову класифікацію видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільовий метод, затверджену наказом Мінфіну від 02.12.2014 № 1195.Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!