Головбух: Бюджет

Визначення резерву відпусток для проведення інвентаризації

275
Інвентаризація в бюджетній установі охоплює перевірку різних активів і зобов’язань установи, в числі яких є і резерв відпусток. Тож під час інвентаризації збирають всю потрібну інформацію для перегляду резерву та визначають його залишок. Розглянемо детальніше, які вимоги встановлює законодавство стосовно інвентаризації резерву відпусток.

Передусім нагадаємо, що основним регуляторним нормативним актом стосовно проведення інвентаризації в бюджетній установі є Положення про інвентаризацію активів і зобов'язань, затверджене наказом Мінфіну від 02.09.2014 № 879 (далі — Положення № 879).

Яких саме дій вимагає від установи Положення № 879 для того, аби інвентаризація резерву відпусток вважалася успішно проведеною?

Коли проводять інвентаризацію резерву відпусток

Щорічно проводити інвентаризацію мусить кожна установа. І в числі інших активів і зобов’язань на дату складання річного балансу вона має провести визначення резерву відпусток для проведення інвентаризації. Так вона зможе підтвердити достовірність інформації про резерв відпусток в установі.

Отже, резерв відпусток має бути про інвентаризований в установі станом на 31.12.2016.

Що саме потрібно перевірити під час інвентаризації резерву відпусток

Під час інвентаризації резерву відпусток перевіряються правильність і обґрунтованість забезпечень, які створені в установі на виплату відпусток працівникам.

Суму залишку резерву відпусток, у т. ч. єдиного соціального внеску (ЄСВ) із цих сум, станом на кінець звітного року визначають за розрахунком, наведеним в пункті 8.2 Положення № 879. А саме: залишок забезпечення на виплату відпусток базується на кількості днів невикористаної працівниками установи щорічної відпустки та середньоденній оплаті праці працівників.

Середньоденна оплата праці визначається відповідно Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.1995 № 100.

У разі зміни планових показників оплати праці, чисельності працівників, збільшення тривалості відпусток тощо, резерв відпусток підлягає коригуванню. Для цього на дату балансу визначають кількість не використаних кожним працівником днів відпустки станом на кінець звітного періоду і множать її на середньоденну зарплату працівника з урахуванням ЄСВ.

За яким порядком проводять інвентаризацію резерву відпусток

Отже, для проведення інвентаризації:

  • встановлюють загальну кількість не використаних на кінець звітного періоду всіма працівниками днів відпустки, запланованих на звітний рік;
  •  розраховують середню зарплату (зокрема, середньомісячну і середньоденну) кожного працівника, що має невикористані дні відпусток;
  •  визначають розмір витрат на оплату відпусток, не використаних за поточний період, з урахуванням ЄСВ;
  •  обчислюють величину невикористаного забезпечення за кожною штатною одиницею  і загальну суму резерву за всіма працівниками.

Далі отримані результати порівнюють з даними, відображеними в бухобліку установи.

Результати інвентаризації резерву відпусток оформлюють в акт інвентаризації резерву відпусток. У ньому фіксують виявлені розбіжності та коригують їх у бухгалтерському обліку.Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!